Fagfolk til fagfolk

Træffet for 2019 er afviklet. Vi er meget taknemmelige for den store tilslutning og glæder os til næste år.
Træffet for 2020 afholdes d.17/9

Hvad er Autisme Personale Træf?

Autisme Personale Træf er en temadag, der primært henvender sig til pædagoger m.fl., der arbejder med unge/voksne primært med Aspergers Syndrom. Hvor man kan mødes og danne netværk, møde gamle og nye kollegaer, inspirere hinanden, lave vidensdeling og få nye input til det daglige arbejde.

Autisme Personale Træf er et nonprofit foretagende, hvor opglægsholdere og arrangører arbejder ulønnet.

Temadagen arrangeres af interesserede, der kan melde sig hvert år. Der vil være løbende udskiftning, men der vil altid være 2-3 stykker, der har været med til at arrangere tidligere.

Autisme Personale Træfs indhold er baseret på evalueringbeskrivelser, henvendelser og arrangørernes netværk.


Resultat af evaluering for temadagen 2019

Evaluering 2019
Dagens arrengement Meget god God Ok Dårlig Meget dårlig
Det faglige indhold – plenum 85 30 2 0 0
Det faglige indhold – interessgr. 74 37 6 0 0
Arrangementets forløb 94 21 2 0 0
Stod træffet mål med dine forventninger 85 26 4 0 0

 


Vi udveksler erfaringer indenfor autisme/asperger området, inspirerer hinanden, får ny viden, opbygger det faglige netværk og nyder det sociale samvær.


 

Sammen løser vi puslespillet

Find os
Kursuscenter Brogaarden

Kursuscenter Brogaarden