Historien bag Autisme Personale Træf

Grund ideerne var bl.a. at udveksle erfaringer, møde ligestillede til netværk som kunne være til gavn for både brugere og personale, få nye input – og i det hele taget have en god dag, hvor der også skulle være plads til det sociale samvær.

Oplægsholderne måtte meget gerne være ”pædagogen på gulvet” der kunne fortælle om deres daglige arbejde og derved inspirere andre.

Den idé blev til virkelighed i 2003, hvor det første Autisme Personale Træf blev holdt under navnet Asperger Personale Træf.

Vi startede i det meget små – vi fik lavet en aftale med nogle oplægsholdere, fandt en kro, der gav et billigt tilbud på lokaler og mad, kontaktede dem vi kendte og kunne holde en god temadag for 40 personer.

Allerede året efter flyttede arrangementet til Brogaarden og i løbet af et par år steg deltagerantallet.

I 2007 var der 100 deltagere, i 2010 var vi 200 og måtte tidlig melde udsolgt og sådan har det været siden.

Bestyrelsen besluttede i 2013 i anledning af 10 års jubilæet at etablere Den Innovative Fond, hvor der blev uddelt kr. 50.000 til ansøgere, der manglede penge til nye spændende projekter. Beløbet blev fordelt mellem 6 ansøgere.

Lene Metner
Mail: metner@psykologcentret.dk

Anita Thuesen
Mail: anita.christian.thuesen@svendborg.dk

Susie Klausholm
Mail: sk@asgaard-fyn.dk

Desiree Andersen, Kollegiet Vestergade
Mail: dea@kollegietvestergade.dk

Lasse W. Andersen, Kollegiet Vestergade
Mail: lwa@kollegietvestergade.dk

Steffan Fausing, Psykologcentret i Viborg & Skive
Mail: steffan@krap.com

Tina Lindekilde Thomsen, Odense kommune
Mail: tlt@odense.dk

Lone Nielsen, Uddannelsescenter Mariebjerg
Mail: nielsenlone09@gmail.com

Mette Drost Christensen, Autismecenter Syd
Mail: mlar@aabenraa.dk

Betina Frost, Autismecenter Syddanmark
Mail: betina.frost@rsyd.dk

Helle Rødbro
Mail: helle.roedbro@gmail.com

Susie Klausholm, Asgaard
Mail: sk@asgaard-fyn.dk