Program for Autisme Personale Træf 2020

Dato: Torsdag d. 17. September 2020

8:30-9:00Morgenmad
9:00-9:30Morgensang og velkomst
9:30-10:45Plenum: Bo Hejlskov
10:45-11:15Pause
11:15-12:15Interessegrupper, ”Runde 1”
12:15-13:15Frokost
13:15-14:15Interessegrupper, ”Runde 2”
14:15-14:30Pause
14:30-15:30Interessegrupper, ”Runde 3”
15:30-16:00Kaffe og kage
16:00-17:00Plenum: Lars Rasmussen

Oplæg i plenum

Beskrivelse:

Pædagogisk arbejde er ikke helt som andre jobs.

Arbejdsbeskrivelsen er ikke udtalt på samme måde som i andre fag. Det som ikke er udtalt er hovedmålet: Skal vi opnå lydighed, udvikling, selvstændighed eller selvbestemmelse?

Og hvem bestemmer hvordan vi opnår det?

Oplægget udgår fra Bos forskning om magt, etik og pædagogik og begrebet evidensbaseret pædagogisk praksis.

Dette foredrag, tager dig med helt ind under huden på Lars og omkring, hvad det har betydet for Lars i en alder af 39 år, at få stillet diagnosen Autisme, og hvordan han har vendt sin Autisme, fra at være sin største fjende, til bedste ven.

Du vil her, høre hvordan Lars i 2003, var ved at miste hele sin håndboldkarriere, grundet sit temperament, eller hvordan Lars som 16 årig fik beskeden af sin far: ”Et opkald mere fra politiet og du er ikke min søn mere”.

Lars kommer omkring, hvordan Autismen ikke kun har haft negativ indflydelse, men så sandelig også har betydet, at Lars på få år, har opnået en komet karriere som træner og bl.a. trænet en af Europas største kvinde klubber, samt Danmarks største klub KIF Kolding.
Som Lars altid har sagt: Min diagnose – ja, den har været ved at slå mig ihjel og ødelægge venskaber og forhold; den har gjort det svært i skolen og ungdommen. MEN den har haft større betydning i sidste ende. Jeg kan i dag se tilbage på, at have hjulpet andre mennesker i nød, at være blevet den leder og det menneske jeg er i dag, som har betydet, at mine venner og familie faktisk nyder at være sammen med mig. Sidst men ikke mindst, er folk begyndt at forstå, at man faktisk er et meget kærligt menneske, som os med Autisme er. Vi kan alle opnå noget stort, ligegyldigt diagnoser.

Lars er stolt over de ting som han har opnået, med bl.a. et EM guld – EM bronze – VM bronze, samt invitationer fra store landsdækkende foreninger om at blive en del af dem.  Og hjælpe andre i tv-programmer.

Interesserunde 1

Titel:

Autisme og kønsidentitet / transkøn

Oplægsholder:

Thue Sommer, Langagerskolen

Beskrivelse:

Litteraturen peger på, at der er en sammenhæng mellem autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og transkøn, men giver ikke et entydigt billede af hvordan sammenhængen kan forstås eller om den opleves som dysforisk.

På baggrund af samtaleforløb gives forskellige eksempler på, hvordan unge med ASF oplever deres kønsidentitet og hvad de er optaget af i den proces.

Titel:

Når IQ’en skygger – hvad er diagnose og hvad er dovenskab?
(IQ og eksekutive vanskeligheder – det skjulte dilemma i hverdagen)

Oplægsholder:

Kirsten Frantzen, Specialområdet Autisme

Beskrivelse:

Intelligens er et emne, der ofte skaber debat og store følelser. Det kan være udfordrende at føle sig reduceret til et tal (en samlet IQ), som for nogle ikke altid er retvisende, grundet en skæv kognitiv profil. Denne udfordring er dog velkendt.

Mere ukendt er det dog, hvad der forårsager, at man trods en høj IQ, fortsat kan have store vanskeligheder i hverdagen. Kombinationen af høj IQ og massive eksekutive vanskeligheder har stor betydning i forhold til oplevelsen af succes og selvstændighed i hverdagen. Populært sagt skygger IQ’en for de eksekutive vanskeligheder da den høje IQ bevirker, at mange autister hurtigt og ofte ubemærket undviger de problemstillinger, der er svære for dem. Netværk, støttepersoner og samarbejdspartnere er derfor udfordret på to punkter:

 1. I forhold til identificering af de bagvedliggende vanskeligheder
 2. I forhold til forståelsen af, at de begavelsesmæssige ressourcer og kompetencer ikke udnyttes bedre (eksempelvis i forhold til uddannelse og arbejde)

Når IQ’en skygger er konsekvensen ofte, at man ikke i tilstrækkelig grad kompenseres for graden af de eksekutive vanskeligheder. På det personlige plan er konsekvensen frustration og nedsat livskvalitet. Nederlagsprægede erfaringer er ofte selvforstærkende i forhold til identitet og selvforståelse. Hvis man ikke kan bruge sin høje IQ, hvad har man så tilbage? Derfor bliver det så centralt at få identificeret:

Hvad er diagnose og hvad er dovenskab?

Titel:

Velfærdsteknologi

Oplægsholder:

Oplægsholder: Jesper Roy Nørklit, TakeAWalk

Beskrivelse:

Hvordan kan VR teknologi hjælpe mennesker med autisme og hvordan får man teknologien i spil i dagligdagen.  Det og meget mere byder Jesper Roy, direktør for VR virksomheden Takeawalk VR, ind med, på et spændende og levende foredrag som vil provokere og også ruste de tilhørende til, at forstå potentialet ved teknologi og gå i gang med de første skridt.

Titel:

Når sociale udfordringer fører til social isolation

Oplægsholder:

Dorthe Hölck, Go Between

Beskrivelse:

Hvordan skal vi håndtere, de sociale udfordringer hos vores unge med autisme, som desværre kan ende med social isolation? Hvordan skal vi forstå det der er på spil – og hvordan kan vi fagligt håndtere de udfordringer, vi ser de unge har?

Denne interessegruppe – vil med små cases, invitere til dialog omkring emnet, da min erfaring er, at ingen af os har løsningen – men de fleste af os kan dele vores perspektiver og refleksioner. Så har du lyst til en faglig diskussion, så kom glad til denne interessegruppe.

Titel:

Lad os nuancere empati, så vi undgår empati-udmattelse

Oplægsholder:

Helle Laursen, Nordic Compassion

Beskrivelse:

Oplægget her fokuserer på hvordan vi undgår at blive drænet af det empatiske arbejde. Både enkeltvis, men også i kollegagruppen. Empati-udmattelse kan undgås, når vi nuancerer hvad empati egentlig er, og når vi bevidst kan udvide empatien til også at være compassion.

Empati er et udgangspunkt for at vores faglighed sættes i spil. Også – og måske især – når vi oplever udfordrende situationer eller udfordrende borgere. F.eks. når vi støtter borgere i at balancere sig selv og deres følelser gentagne gange, eller når vi oplever en magtesløshed ift. borgerens udvikling eller de rammer vi har for vores arbejde.

Vi kommer omkring hvad empati og compassion er, hvad empati-udmattelse er- og hvorfor skal vi snakke om det i kollegagruppen for at undgå det. Der introduceres til compassion som en kilde til regulering og balancering af følelser hos først og fremmest os selv, og dernæst hos borgeren. Compassion understøtter hovedopgaven, selv når vi som fagpersoner udfordres.

Interesserunde 2

Titel:

Stresshåndtering og autisme

Oplægsholder:

Maja Toudal

Beskrivelse:

Hvordan kan autistiske mennesker nedsætte deres stressniveau og opnå mere kontrol og mestring i deres liv?
Dette oplæg giver en gennemgang af tænkningen bag Majas tilgang til stresshåndtering, livskvalitet og velvære fra et personligt, autistisk perspektiv. Der tages udgangspunkt i personlige stressfaktorer, samt hvordan denne viden kan bruges til at planlægge fremad, stresshåndtere effektivt, og forbedre livskvaliteten. Værktøjet Energiregnskab introduceres, og der gives eksempler fra Majas personlige brug af metoden. Du får indsigt i hvordan stress kan opleves og forstås på en måde, som giver mening for mennesker med ASF.

Titel:

KRAP – som underlag i forældre- pårørende samarbejde

Oplægsholder:

Lene Metner, Psykologcentret

Beskrivelse:

KRAP – (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
Hvordan sikre vi som professionelle at have fokus på hvordan det opleves at være forældre til mennesker med helt særlige behov, og hvordan kan i handle ud fra denne indsigt og forståelse så det faglige fundament i arbejdet sikres?
Hvordan kan vi anvende KRAP tilgangen og KRAP værktøjerne i arbejdet med forældre og pårørende, både i den afdækkende, den analyserende og den udøvende fase?
Den KRAP’ ske samtale med forældre og pårørende, herunder validering, anerkendelse og ressourcefokus som samtalens grundlag.
Hvad er det der kan gøre forældre/pårørende samarbejdet udfordrende og hvordan kan vi håndtere det professionelt? Og hvordan skaber vi motivation for tiltag der er fagligt meningsfulde, hvis vi møder modstand?
Oplægget vil indeholde konkrete eksempler.

Titel:

Grundfølelser

Oplægsholder:

Sussi Juul Kjølby og kollega, Bihuset

Beskrivelse:

I kognitiv terapi og KAT-kassen arbejder vi med grundfølelser.

Vi arbejder med 6 grundfølelser

 • Overraskelse
 • Angst
 • Vrede
 • Ked af det
 • Glæde
 • Væmmelse

Hvis en borger er kognitivt i stand til det anvendes diamanten (vises og forklares).

Hvis borgeren ikke kognitivt er i stand til det, fokuseres på 1-3 følelser og dette udvises, hvis det kan (ugentligt humør skema fra KAT kassen vises).

Titel:

Udvalgte tendenser fra den internationale autismeforskning

Oplægsholder:

Freja Sirdorf, Specialområde Autisme

Beskrivelse:

I dette oplæg tager jeg tråden op fra det oplæg jeg holdt sidste år på Autisme Personale Træf. Som afsæt for det fremadskuende vil jeg indledningsvist tage et helt kort kig på udviklingen indenfor autismeforståelse i forskningen. Derefter vil jeg formidle udvalgte resultater indenfor tre udvalgte områder, som på hver sin måde kan bidrage med indsigter ift. samarbejdet med autistiske mennesker:

 • Camouflering af autistiske træk og konsekvenserne heraf ift. trivsel
 • Social interaktion mellem autistiske mennesker og mellem autistiske og neurotypiske mennesker
 • Autisme og spiseforstyrrelser, nye indsigter ift. forekomst, baggrund og behandling

Interesserunde 3

Titel:

Konflikthåndtering – ”så nænsomt som muligt”

Oplægsholder:

Rikke Kaysen, Asgaard

Beskrivelse:

Hvordan kan det være, vi ender i konflikter? – og hvordan kommer vi hurtigst ud af verbale og/eller fysiske konflikter så nænsomt som muligt.

Hvordan kommer vi udenom konflikter, selvom vi er nødt til at stille krav?

Hvilke mekanismer kan udløse en truende eller voldsom situation, og hvordan kan vi med vores kropssprog, vores adfærd og fremtoning undvige og imødegå truende adfærd?

Jeg vil gennem mit oplæg komme med helt lavpraktiske hverdagseksempler på hvilke konflikter, jeg har stået i/stadig står i jævnligt – og også komme med et bud på, hvad der virker konfliktnedtrappende i min praksis. Det er altid mere lærerigt at være underviser, når folk er med på en god debat, så alle er velkomne til at stille spørgsmål, og også gerne komme med deres praksis eksempler.

Lidt info om mig:

Jeg er uddannet pædagog, har været indenfor det specialpædagogiske område i over 20 år og har arbejdet med mange forskellige borgergrupper. Jeg er uddannet konflikthåndteringsinstruktør i Durewall-metoden, og bruger dagligt min teoretiske viden om konfliktnedtrappende tilgange i mit arbejde. Alligevel ender jeg nogle gange midt i en konflikt, hvor jeg efterfølgende tænker – hvad skete der lige der??

Titel:

Seksualitet

Oplægsholder:

Louise Jensen

Beskrivelse:

Jeg vil i dette foredrag tage udgangspunkt i min bog. Fordi jeg har lyst! og tale om seksualitet og autisme. Jeg vil tale om, hvorfor der er så vigtigt et emne at tale om. Jeg vil komme ind på, hvorfor det er vigtigt, at der tages højde for autismens mange aspekter, lige fra sanseoverfølsomhed til sociale vanskeligheder, i seksualundervisning og i samtaler med unge/voksne med autisme.

Derudover vil jeg komme omkring bl.a. følgende emner:

Pubertet
Onani
Seksualitet og særinteresser
Porno
Seksualitet, uafhængigt af kærlighed

Titel:

Misbrug

Oplægsholder:

Jan Odgaard

Beskrivelse:

Håndtering af misbrug er på væsentlige områder markant anderledes, når misbruget forekommer ved personer, der også har ASF. Dette betyder, at vi må forstå såvel det grundlæggende om misbrug, samt hvori håndteringen adskiller sig, når vi arbejder på autismeområdet. Jan kommer ind på følgende emner:

 • Hvad er misbrug, hvad bruges det til, hvordan skelner man mellem forbrug og misbrug?
 • Hvordan hjælper man, og hvordan adskiller dette sig fra behandlingen, ved den almene person der har et misbrug?
 • Indholdet er praksisrelevant og der kan løbende stilles spørgsmål til forståelse, og alt efter deltagerantal, også i forhold til overførsel til egen praksis.

Titel:

Autisme og angst

Oplægsholder:

Ida Drejer Djuurhus

Beskrivelse:

Det er i dag udbredt viden, at forekomsten af angst er langt højere hos mennesker med autisme end hos den neurotypiske del af befolkningen. Denne forskel er ikke tilfældig – og med udgangspunkt i den nyeste forskning og praktisk klinisk erfaring vil vi i dette oplæg blive klogere på, hvorfor det forholder sig således, når vi besvarer spørgsmål som:

 • Hvad er angst?
 • Hvordan ser angsten ud, når der også er autisme?
 • Hvad kan vi gøre, når angsten er til stede?